Κέντρο Ζωικών Προτύπων
Ιδρυματική Υποδομή του Πανεπιστημίου Πατρών
http://animalhouse.upatras.gr
| Αρχική | Ίδρυση & Οικονομική Στήριξη | Υπηρεσίες | Διαδικασίες | Επικοινωνία | 25o Συνέδριο ΕΕΝ |

  

Το Κέντρο Ζωικών Προτύπων του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών της Ιατρικής Σχολής. Το Κέντρο Ζωικών Προτύπων διαθέτει θαλάμους με ρυθμιζόμενες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτός μέσω εξειδικευμένου λογισμικού και εξυπηρετεί τη στέγαση μικρών πειραματοζώων.

Στόχος του κέντρου

Η υποστήριξη των ερευνητικών πρωτοκόλλων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που περιλαμβάνουν ζωικά πρότυπα.


 
@animalhouse 2010